Mayelana na

Mayelana na

Nhlangano wa Tindzimi ta Xintima wa le Dzongeni wa Afrika (ALASA) wu simekiwile hi lembe ra 1979 tanihi nhlangano wo pfumala xihlawuhlawu, wo ka wu nga lavi ku vuyeriwa eka khoniferense leyi rhurheriweke hi Ndzawulo ya Tindzimi ta Xintima eYunivhesiti ya Afrika-Dzonga (UNISA).

ALASA has two main aims:

  1. ku tlakusa ntirhisano exikarhi ka valavisisi, swichudeni na vadyondzisi va tindzimi na matsalwa swa Xintima, na
  2. ku pfuna eka ntlakuso wa vulavusisi, nhluvukiso wa tindzimi na mbhurisano wa matimba wo vulavula na wo tsariwa eka rixaka ra ndziminyingi, xikombiso, eka timhaka to fambelana na nkunguhato na pholisi swa ririmi, pholisi ya dyondzo no tihlanganisa kun’we no tirhisana na swisimekiwa swin’wana leswi nga na ntsakelo wo fana.

Hungu ra ALASA ra siku ra 29 Mudyaxihi 2020: Ku hundziseriwa emahlweni ka Khoniferense ya 2021 ya Xinkadyana ya Nhlangano wa Tindzimi ta Xintima wa le Dzongeni wa Afrika (ALASA).

Postponement of the 2020 Interim (ALASA) Conference to 2021

View

Follow the link to NISC’s site for the latest edition

view
ALASA

KU HERISIWA KA CONIFERENSE YA XIFUNDZA YA KAPA-VUXA YA ALASA

Hi ku languta yiriso wa ku hlangana ka vanhu lava hundzaka 100, tanihilaha swi tivisiweke hi Phuresidente wa tiko, na hi ku ya hi xitsariwa xo koxometa lexi humaka eYunivhesiti xo yisa emahlweni tikhoniferense endzeni na le handle ka Yunivhesiti, ha tisola ku va hi fanele ku herisa khoniferense ya hina ya xifundza.

Hi lava ku khensa ku tikarhata loku mi nga ku endla ko lulamisa na ku hi rhumela mikomiso ya n’wina.

Jenali ya Afrika-Dzonga ya Tindzimi ta Xintima yi kandziyisa hi ku tirhisana na ALASA.

Landzelela linki ya sayiti ya NISC ku fikelela nkandziyiso wuntshwa.